ანტუან დოინელი

“ხულიგანი” ანტუან დოინელი

ამ ფილმის ყოველი პერსონაჟი განსხვავებულია ერთმანეთისგან, როგორც მორალით, ისე ხასიათებითა და ქცევებით. ამიტომაც, თითოეულ პერსონაჟს თავისი დატვირთვა და მიზანი ეძლევა. როცა ერთი პერსონაჟი უკეთილესი, უმშვიდესი და დამთმობია, მისი საუკეთესო მეგობარი საერთოდ საპ ...