მოხუცების ადგილი აქ არ არის

მოხუცების ადგილი აქ არ არის

რამდენად არის შესაძლებელი, რეჟისორმა ეკრანზე ასახოს ის, რაც რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანის ცხოვრებაში, მაგრამ, ამავდროულად, ადამიანისთვის ყველაზე უმნიშვნელო? როგორ შეუძლია ეკრანს, მოახერხოს ადამიანის აბსოლუტური ამოვარდნა იმ ლოგიკიდან, რასაც ყოვ ...