მიხეილ კობახიძე

ფსევდო პათოსით განკურნებული აქტიორული ნარატივი

აქტიორული გზნების ყველაზე კარგი ანალიზის ცენტრის კურსი არის მოქმედება მოცემულ ვითარებაში. სამსახიობო ოსტატობისთვის, რომელიც ურთიერთკვეთაშია კინო ნიმუშთან, არ უნდა გულისხმობდეს სქემატურისა და ტრაფარეტურის ადაპტაციას სცენარის არსის ხსნისას. მსახიობის უ ...

ანტუან დოინელი

“ხულიგანი” ანტუან დოინელი

ამ ფილმის ყოველი პერსონაჟი განსხვავებულია ერთმანეთისგან, როგორც მორალით, ისე ხასიათებითა და ქცევებით. ამიტომაც, თითოეულ პერსონაჟს თავისი დატვირთვა და მიზანი ეძლევა. როცა ერთი პერსონაჟი უკეთილესი, უმშვიდესი და დამთმობია, მისი საუკეთესო მეგობარი საერთო ...

მოხუცების ადგილი აქ არ არის

მოხუცების ადგილი აქ არ არის

რამდენად არის შესაძლებელი, რეჟისორმა ეკრანზე ასახოს ის, რაც რეალურად ყველაზე მნიშვნელოვანია ადამიანის ცხოვრებაში, მაგრამ, ამავდროულად, ადამიანისთვის ყველაზე უმნიშვნელო? როგორ შეუძლია ეკრანს, მოახერხოს ადამიანის აბსოლუტური ამოვარდნა იმ ლოგიკიდან, რასა ...